Mens 4.0

Het domein Mens 4.0 legt een fundament onder de negen maatschappelijke domeinen van Society 4.0. Een nieuwe samenleving bouw je samen. En samen, dat zijn wij allemaal. Waar de mens in de industriële samenleving (Society 3.0) ondergeschikt werd gemaakt aan het systeem, neemt de burger in Society 4.0 zelf het initiatief. Dat vraagt om persoonlijke ontwikkeling.

Beschaving
Om te voorkomen dat de nieuwe mens in dezelfde valkuilen stapt als de Mens 3.0, is het domein Mens 4.0 ingericht als een praktische organisatie die samenwerking ondersteunt. Een van de valkuilen die de industriële maatschappij heeft gegraven, is dat we elkaar als concurrenten zijn gaan ervaren. Terwijl de beschaafde mens begrijpt dat samenwerking, deelnemen en delen zowel ons welzijn als onze welvaart verhogen.

Mens 4.0 gaat ervan uit dat technologie is bedoeld om ons te ondersteunen en te begeleiden bij de evolutie naar een superorganisme. Naar een vloeiende zwerm-samenleving van autonome individuen, die met passie kunnen samenwerken. Verbonden en versterkt door geavanceerde technologie.

Innerlijke wereld
De vooruitgang biedt de kans om tegelijkertijd onze innerlijke wereld verder te ontwikkelen. Om te groeien in bewustzijn. Veel routinematige banen zullen binnen afzienbare tijd worden vervangen. En ook artsen, juristen en accountants worden op den duur overbodig. Waarmee velen hun identiteit en hun sociale status verliezen.

Zo worden we meer en meer geconfronteerd met fundamentele vragen als: ‘Wie zijn wij en waarom zijn we hier?’, ‘Wat houdt het in om mens te zijn?’, en ‘Hoe leef ik mijn leven en wat betekent zinvol werk in de wereld van morgen?’

Domein Mens 4.0 is gericht op het versterken van het individu. Op het delen van kennis en wijsheid en het verhogen van bewustzijn. Praktisch. Hoe hoger je bewustzijnsniveau, des te minder je jezelf vergelijkt met anderen. Des te minder conflict. Des te meer zelfvertrouwen. Op de hogere bewustzijnsniveaus verhoog je automatisch de frequentie van anderen en kun je op elk moment innerlijke vrede ervaren.
We bieden opleidingen, masterclasses, seminars, workshops, retreats, lessen en een-op-eenbegeleiding.

Denk en doe met ons mee. Mail naar: mens4.0@society4th.org

Op de hoogte blijven van Society 4.0?

Meld je hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Wij delen jouw gegevens met niemand anders en je kunt je te allen tijde weer eenvoudig afmelden

Bedankt voor de inschrijving op de nieuwsbrief