Energie en water

Voor autonome regio’s zijn eigen nutsvoorzieningen voor water en energie onontbeerlijk. Voldoende water en energie zijn geen vanzelfsprekendheid meer, huishoudens, ondernemingen en publieke organisaties moeten ernaar streven om energie neutraal te worden, en om de energie duurzaam op te wekken. Technisch is het mogelijk om steeds meer energie lokaal op te wekken zoals met zonne- en windenergie, en regionaal op te slaan en te verplaatsen met waterstof. Hiermee kunnen noodzakelijke voorzieningen – zoals de regionale digitale infrastructuur – regionaal worden opgewekt, opgeslagen en verplaatst. Net als bij de ontwikkeling van een regionale digitale infrastructuur (internet) kan de energieopwekking decentraal plaatsvinden door kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers.

Eigen winning van drinkwater en het leveren van drinkwater aan derden is wettelijk toegestaan, wanneer het aan de kwaliteitseisen voldoet. Het drinkwater in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Drinkwaterbesluit en dit moet regelmatig worden gecontroleerd. Waterwinning kan in een stichting of coöperatie worden ondergebracht. Zo worden consumenten producenten, en krijgen hiervoor een financiële vergoeding. Hiermee zijn zowel de digitale infrastructuur als de energie die de infrastructuur nodig heeft autonoom in de regio verankerd.

Email adres: nutsvoorzieningen@society4th.org

 

 

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven van Society 4.0?

Meld je hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Wij delen jouw gegevens met niemand anders en je kunt je te allen tijde weer eenvoudig afmelden

Bedankt voor de inschrijving op de nieuwsbrief