Negen oplossingen om een burgerparticipatie samenleving te creëren

Wat is Society 4.0?

Society 4.0 is een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

Regio’s vormen in de nabije toekomst de basis van een burgersamenleving, omdat vele technologische ontwikkelingen de decentrale productie van primaire menselijke levensbehoeften mogelijk maken – van energie en voedsel tot gezondheid en onderwijs. De schaalgrootte die nodig was in een industriële samenleving met massaproductie is steeds minder relevant, en daarmee ook de landelijke inrichting van de samenleving. De fundamenten van onze samenleving dienen opnieuw te worden opgebouwd. Wij starten Society 4.0 door initiatieven te ondersteunen met de her-inrichting van regio’s door middel van inspiratie, kennisdeling, netwerken, experts, actieplannen en concrete toepasbare oplossingen en waar mogelijk financiering.

De 9 regionale domeinen

Democratisch ondernemen in de regio

Regionale economie

Betalen en bankieren met lokaal geld

Regionale digitale infrastructuur

Regionale nutsvoorzieningen

Gezondheid

Lokaal, gezond, en duurzaam voedsel

Samen Wonen

Leren en ont-wikkelen

Wij werken samen met